Zopár slov o mojej zbierke

Túžba, mať vlastnú zbierku modelov železnice v mierke H0 , siaha do mojich detských čias. V detstve som mal pár modelov PIKO a železničnú trať aj s tunelom. Súčasnej zbierke sa venujem od roku 1999. Do zbierky pribúdali rôzne modely až do roku 2005, kedy som sa začal zameriavať na konkrétne oblasti. Začalo to pivnými vagónikmi, potom pribudli vagóny s označením Elektrizace železnic Praha, Cirkus KRONE a od roku 2008 zbieram aj vojenské vagóny a lokomotívy, ktoré som si podľa obrázkov aj sám modeloval. Moja zbierka sa od roku 2012 rozšírila aj o snežné pluhy. Pridanou hodnotou zbierky sú aj autentické cedule z vagónov, lokomotív a rôzne železničné zariadenia ako sú: výhybka, semafor, železničné priecestie, návestne tabule a malé popolníky zo starých osobných vagónov.
Verím, že sa Vám moja zbierka bude páčiť.

• KTO SE HRÁ – NEZLOBÍ --